Ce este creşterea economică?

Creşterea economică este fenomenul economic în care rezultatele activității economice sporesc la nivel macroeconomic. Indicatorii macroeconomici PIB, PNB, VN prin ritmul lor de creştere exprimă creşterea economică.

PIB-ul potențial poate creşte numai pe termen lung şi face referire la creşterea producţiei potențiale. PIB-ul potențial reprezintă volumul producției al capacității de producție care este pe deplin utilizată. Creşterea PIB potențial este egală cu creşterea capacității de producție la nivel național. Factorii care determină creşterea economică sunt de două feluri direcți şi indirecți. Factorii direcți sunt: creşterea populației active, “investițiile” în capitalul uman  creşterea volumului capitalului utilizat, schimbările tehnologice. Factorii indirecți se referă la instituții şi la guvern.

Creşterea economică este formată din cantitatea şi calitatea factorului de muncă dintr-o țară. Cantitatea factorului uman poate contribui la o creştere economică numai atunci când se înregistrează şi o creştere a stocului de capital. Calitatea factorului uman se referă pe lângă calificarea, gradului de cultură, dar şi la starea de sănătate a populației. Prin creşterea cantității de capital determină cantitatea de bunuri şi servicii intr-o economie națională.

Creşterea economică poate exista pe termen lung numai prin două surse importante: creşterea economică cantitativă şi calitativă a factorilor de producție. Creşterea cantitativă mai este numită şi creşterea economică extensivă. Creşterea calitativă se mai numeşte şi creştere economică intensivă. Creşterea economică este un fenomen care aducd beneficii agenților economici. Se poate atenua sărăcia prin faptul că prin creşterea capacității de producție pot genera mai multe locuri de muncă. Creşte standardul de viață prin sporirea volumului de bunuri şi servicii care aduc totodată şi sporirea calității bunurilor şi servicilor. Consumul poate fi modificat prin creşterea economică prin scăderea satisfacerii nevoilor inferioare în favoarea satisfacerii nevoilor superioare. Progresul tehnic este denumit în modelul tehnic factor rezidual şi este în prezent unul dintre cei mai importanți factori ai creşterii economice ,reprezântând o sursă a creşterii factorilor de producție.

Creşterea economic poate fi zero şi negativă. Creşterea economică zero constă în rezultatele economice absolute şi populația totală care cresc în acelaşi ritm, nivelul, nivelul rezultatelor pe locuitor ramânând constant. Creşterea economică negativă este în situația în care rezultatele pe locuitor sunt în scădere fapt ce presupune compromisuri rezonabile pe planul eficienței economice şi al bunăstarii sociale.

În România BNR a previzionat creşterea economică penttu anul 2022 ajungând aproape de nivelul anului 2019 de 4,1%. În 2020 din cauza pandemiei de coronavirus este sub 5%. În ultimii ani producția a crescut în țąrile occidentale cu o rata de 3,2%. Aceasta creştere se datorează 1,1% creşterii cantitative a factorilor de producție, iar 2,1% se datorează creşteriilor de productivitate a acestor factori. Creşterea economică este esențială deoarece, reprezintă factorul cantitativ principal de dezvoltare economică. În UE România se află pe ultimul loc al acestui indicator acesta reprezentând 49% din media UE. Creşteres economică se calculează prin formula de calcul a ratelor de creştere a PIB. Pentru estimările aproximative este folosită Regula 72. Această regulă este o metodă de estimare a perioadei în care valoarea de obicei se dublează pentru o creştere constantă cu un anumit procent.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *